https://www.livechatalternative.com/

НОВО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.84 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОД., КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.05.2022 ГОД. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ.

 

                  ПОДРОБНОСТИ В ПРИЛОЖЕНАТА ПОКАНА КЪМ ТОВА СЪОБЩЕНИЕ.

                                              

     

                                   КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

                                              АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ

                                              

     

                                               

                                         

Файлове