https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 05.07.2022 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 9а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква  Извънредно заседание № 40 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 05.07.2022г. от 10.00ч.в Заседателна зала на Община Чупрене на трети етаж.

 

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН  РЕД:

 

 

1. Приемане на бюджета на Община Чупрене за 2022 година.

2.Предложение за финансиране закупуването на дробилка за клони за трактор,необходима за раздробяване на клоните от дървета,два броя моторни триони,два броя моторни коси.

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Чупрене  ще заседават на 05.07.2022г. от 08.30 часа в Заседателната зала на третия етаж на сградата на Община Чупрене.

 

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене