https://www.livechatalternative.com/

Решения на Общински съвет 401- 500 за периода 2014-2015г.

Решение № 401

Решение № 402

Решение № 403

Решение № 404

Решение № 405

Решение № 406

Решение № 407

Решение № 408

Решение № 409

Решение № 410

Решение № 411

Решение № 412

Решение № 413

Решение № 414

Решение № 415

Решение № 416

Решение № 417

Решение № 418

Решение № 419

Решение № 420

Решение № 421

Решение № 422

Решение № 423

Решение № 424

Решение № 425

Решение № 426

Решение № 427

Решение № 428

Решение № 429

Решение № 430

Решение № 431

Решение № 432

Решение № 433

Решение № 434

Решение № 435

Решение № 436

Решение № 437

Решение № 438

Решение № 439

Решение № 440

Решение № 441

Решение № 442

Решение № 443

Решение № 444

Решение № 445

Решение № 446

Решение № 447

Решение № 448

Решение № 449

Решение № 450

Решение № 451

Решение № 452

Решение № 453

Решение № 454

Решение № 455

Решение № 456

Решение № 457

Решение № 458

Решение № 459

Решение № 460

Решение № 461

Решение № 462

Решение № 463

Решение № 464

Решение № 465

Решение № 466

Решение № 467

Решение № 468

Решение № 469

Решение № 470

Решение № 471

Решение № 472

Решение № 473

Решение № 474

Решение № 475

Решение № 476

Решение № 477

Решение № 478

Решение № 479

Решение № 480

Решение № 481

Решение № 482

Решение № 483

Решение № 484

Решение № 485

Решение № 486

Решение № 487

Решение № 488

Решение № 489

Решение № 490

Решение № 491

Решение № 492

Решение № 493

Решение № 494

Решение № 495

Решение № 496

Решение № 497

Решение № 498

Решение № 499

Решение № 500

 

 

 

Файлове