https://www.livechatalternative.com/

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 15.08.2022 година от 9:00 в Заседателната зала на Община Чупрене трети етаж.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Предл. отчет бюджет 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

IB3_2021_4_5511_RA

B3_2021_4_5511

IB3_2021_4_5511_KSF

 

 

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене

Файлове