https://www.livechatalternative.com/

Обява за матроси

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина:

Със заповед на командира на Военноморските сили, са обявени 108 (сто и осем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили.

Срок за подаване на документите: до 07.09.2022 г.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094/600–754, 0886/000-914

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884/961292