https://www.livechatalternative.com/

Обява за войници

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина:

 

Със заповед на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, са обявени 13 (тринадесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.

 

Срок за подаване на документите: до 16.09.2022 г.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094/600–754, 0886/000-914

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884/961292