https://www.livechatalternative.com/

Хлориране на водата

О Б Я В А

 

На 12 и 13 октомври /сряда и четвъртък/  ще се извърши почистване на резервоара и хлориране на водата.

Водата няма да бъде годна за пиете!