https://www.livechatalternative.com/

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ в изпълнение на Областната стратегия приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2021 – 2023 г.

Файлове