https://www.livechatalternative.com/

СЪОБЩЕНИЕ – ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ на Предложение за планиране на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Чупрене организира публична дискусия по реда на чл. 42, ал. 1 от Наредбата за планирането на социални услуги на Предложение за планиране на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Публичното обсъждане, ще се проведе на 24.03.2023 г. (петък) от 10:00 часа в Заседателната зала на община Чупрене на адрес: с.Чупрене, ул.„Асен Балкански“ № 55.

Предложението за планиране на потребностите на община Чупрене от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет е публикувано на страницата на община Чупрене на 10.02.2023 г. и е на разположение на заинтересованите лица на Интернет адрес:  https://chuprene.com/?cat=22