https://www.livechatalternative.com/

Протокол №2/28.03.2023г. от оценка и подбор на кандидатите за позиция: „Сътрудник социални дейности (община)” – 2 лица по Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Чупрене”

Файлове