https://www.livechatalternative.com/

Покана за среща свързана с туризма

ПОКАНА

Във връзка с инициирана среща свързана с туризма, община Чупрене кани всички заинтересовани страни на 06.02.2024г от 11:00 часа в Заседателната зала.