https://www.livechatalternative.com/

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА В обект № 11, отдел 92 подотдел „д,и,к,ф,р1” , в имот с кад.№ 323018; отдел 95 подотдел „к,х,ю” в имот с кад. № 326012 в землището на с. Долни Лом, на територията на община Чупрене

Заповед № 20/ 02.02.2016г.