https://www.livechatalternative.com/

ЗАПОВЕД № 216 /23.05.2024 г. за откриване на търг Обект №1/24 отдел 80 подотдел „з“ – повторен

Заповед №251 за прекратяване на търг

Протокол от проведен търг 80 з 10.06