https://www.livechatalternative.com/

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА в обект № 14, отдел 71 подотдел „а” , в имот с кад.№ 634001; отдел 72 подотдел „е,ж,о” в имот с кад. № 633001 в землището на с. Горни Лом, на територията на община Чупрене

Заповед №83/11.04.2016г.