https://www.livechatalternative.com/

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА В обект № 17

Заповед за откриване на процедура №44/06.03.2017г.

Необходими документи за участие в търга

Условия

Проект на Договора

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 6