Кметства

Кмет на Община Чупрене
Анжело Добричов   сл.тел.: 0887 70 62 40
 
Зам.Кмет на Община Чупрене
Мария Тодорова    сл.тел: 0886 66 58 22
 
с.Върбово
кметски наместник: Младен Георгиев
тел. 0886 69 99 45
 
с.Търговище
кметски наместник: Валентина Филиповска
тел. 0884 62 83 36 
 
с.Протопопинци
кметски наместник: Мирослава Тодорова
тел: 0889 84 00 50
 
с.Средогрив
кметски наместник: Силвия Иванова
тел. 0882 38 26 77
 
с.Долни Лом
кметски наместник: Елизабет Борисова
тел. 0882 21 63 92 
 
с.Горни Лом
кмет на кметство:  Илиян Михайлов
тел. 0889 11 05 93
 
с.Репляна
кметски наместник: Емичка Йокина
тел. 0885 02 25 39