Кмет

 

Мария Тодорова

Кмет на Община Чупрене

Програма за управление за на Община Чупрене мандат 2023-2027г.