Заместник кмет

Полина Семкова
тел.: 0885 24 16 42