План за интегрирано развитие 2021-2027

Решение №МО 25 – ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

План за интегрирано развитие 2021-2027